Στρατηγικές συγγραφής εργασίας 1 (Μ. Αμπαρτζάκη)

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο συμμετοχής στο σεμινάριο και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Μαθησιακοί στόχοι της επιμέρους ενότητας:

  • Να καταλάβουμε ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας ακαδημαϊκής εργασίας.
  • Να μάθουμε πώς οργανώνεται μία ακαδημαϊκή εργασία.
  • Να γνωρίσουμε τα μέρη μιας ακαδημαϊκής εργασίας και το περιεχόμενό τους.
  • Να μάθουμε μερικά από τα κύρια κριτήρια ποιότητας μιας ακαδημαϊκής εργασίας.

 

Σε τι μας βοηθάει αυτή η γνώση:

Να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες του Πανεπιστημίου μας όσον αφορά την εκπόνηση των ακαδημαϊκών εργασιών.

Να κατανοήσουμε καλύτερα τα κριτήρια με βάση τα οποία οι καθηγητές αξιολογούν τις ακαδημαϊκές εργασίες.

Να κατανοήσουμε τις δεξιότητες ζωής που αναπτύσσουμε μέσα από τις διεργασίες συγγραφής μία ακαδημαϊκής εργασίας.