1) ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η ενασχόληση των ανθρώπων με την διατροφή και η σύνδεση της με την καλή υγεία και ευεξία έχει μια πολύ μακρά ιστορία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.

     Η διατροφή είναι μια πραγματική ανάγκη του ανθρώπου και από την αυγή του ανθρώπινου  είδους έχει βρεθεί ότι ο άνθρωπος μεριμνούσε ιδιαίτερα γι αυτή.

Η κάλυψη της οδήγησε τον άνθρωπο στις πρώτες κοινωνίες και στην ανάπτυξη του πολιτισμού του αλληλεπιδρώντας στενά μαζί του.

Στα κεφάλαια της ενότητας χρησιμοποιώντας ιστορικά και πολιτικοοικονομικά στοιχεία μελετάμε τον διατροφικό πολιτισμό ως τις μέρες μας και αντιλαμβανόμαστε την διατροφική κατάσταση των ανθρώπων στον πλανήτη γη.