Εισαγωγή στην μέθοδο simlex

Εισαγωγή στην μέθοδο simlex