ΔΕ200Α-210Α Εισαγωγή στη Στατιστική

Δημοτίκαλης Ιωάννης (jdim@staff.teicrete.gr)

Περιγραφή

ΘΕΩΡΙΑ:
Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, στατιστικές μεταβλητές. Τρόποι παράστασης και ομαδοποίησης στατιστικών δεδομένων, Κατανομές-Ιστογράμματα, γραφήματα. Μέτρα Κεντρικής Τάσης (Μέσοι), Μέτρα Διασποράς, Ροπές.  Αριθμοδείκτες, Είδη αριθμοδεικτών, Δ.Τ.Κ., Πληθωρισμός, Αποπληθωρισμός Αξιών. Σχέση μεταξύ 2 μεταβλητών, Γραμμική Παλινδρόμηση, συσχέτιση, Τάση, Εποχικότητα.
Έμφαση στη χρησιμοποίηση των τεχνικών αυτών σε προβλήματα οικονομικών και επιχειρησιακών προβλημάτων.

Προτεινόμενο βιβλίο: 
 [ΕΥΔΟΞΟΣ: 15602]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΟΧΟΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ 2018): Δευτέρα 13:00-15:00 Αίθουσα Α
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΤΡΙΤΗ 13:00-15:00
Δημοτίκαλης Ιωάννης:
jdim@staff.teicrete.gr


Εργαστήριο:

ΤΡΙΤΗ 09:00-11:00 και 15:00-17:00 σε ομάδες στα εργαστήρια 1 (Ι. Δημοτίκαλης) & 2 (Μ. Μαρκάκη)
Ασκήσεις χρησιμοποιώντας excel, θα πραγματοποιηθούν 9 ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου από 2μελείς ομάδες φοιτητών. Οι ασκήσεις εργαστηρ

Περισσότερα  
Κωδικός: ΔΕ200Α-210Α
Τμήμα: ΣΔΟ - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας » ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο