ΔΕ603 Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Stelios Papadakis

Περιγραφή

Στόχος/Σκοπός Μαθήματος:

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες που απαιτούνται για την αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και εξοικείωση με σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και υπηρεσίες νεφουπολογιστικής (cloud computing).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει:

 • Τη γνώση ώστε να:
  • Περιγράφει τις αρχιτεκτονικές και τα υπολογιστικά μοντέλα που απαιτούνται για την επεξεργασία δεδομένων που δεν μπορεί να διαχειριστεί ένας απλός υπολογιστής.
  • Συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικά πεδία για την επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας
  • Προσδιορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να διαχειριστεί μεγάλου όγκου πληροφορία
  • Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων
  • Επιλέγει μεθοδολογίες και αρχιτεκτονικές για τη διαχείριση και την επεξεργασία τους

 

 

 • Τη δεξιότητα να:
  • Διακρίνει τις αρχιτεκτονικές και τα μοντέλα παράλληλης και κατανεμημένης
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις