ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

george Iatrakis

Περιγραφή

Το μάθημα του Αστικού Δικαίου αποτελεί μια εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο, προσανατολισμένη στις ειδικές ανάγκες των φοιτητών του τμήματος, που οι οικονομικές σπουδές τους θα επικεντρωθούν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο δίκαιο των συμβάσεων και ιδίως στα ζητήματα της αθέτησης των συμβάσεων (ανώμαλη εξέλιξη των ενοχών).

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Γενικές αρχές αστικού δικαίου.

Ενοχικό δίκαιο.

Ειδικό ενοχικό.

Εμπράγματο δίκαιο.

Εφαρμογές σε επιχειρησιακά προβλήματα.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις