Στρατηγική Διοίκηση & Διαχείριση Απόδοσης

Φανουργιάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Στόχος:
     Κύριος μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν στρατηγικές διαδικασίες διοίκησης προκειμένου να αναλύουν και να βελτιώνουν την απόδοση επιχειρήσεων και οργανισμών.

     Η σύνδεση του μαθήματος με τη τελείως σύγχρονη διοίκηση απόδοσης δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα διαχείρισης της απόδοσης επί μέρους μονάδων και ατόμων σε σχέση με τη γενικότερη στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Περιεχόμενο:
Στρατηγική - ορισμός και χαρακτηριστικά
Διαδικασία στρατηγικής διοίκησης
Εκτίμηση επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Στοιχεία διατύπωσης στρατηγικής
Υλοποίηση στρατηγικής
Αξιολόγηση στρατηγικής
Στρατηγικές αποφάσεις
Επιχειρησιακή πολιτική
Μήτρα BCG
Ανάλυση SWOT
Ανάλυση ανταγωνισμού
Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter
Στρατηγική ηγεσία
Εταιρική διακυβέρνηση
Επιχειρηματική ηθική
Απαιτούμενες ικανότητες στελεχών
Διοίκηση απόδοσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωδικός: ΔΕ 500Μ
Τμήμα: ΣΔΟ - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας » ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο