Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας (TA-3012)

Chrisoula Alexandraki

Περιγραφή

Το μάθημα «Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας» έχει ως στόχο τη γνωριμία των σπουδαστών με τα πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων και συναφών διατάξεων.

Το πρωτόκολλο στο οποίο επικεντρωνόμαστε σε αυτό το μάθημα είναι το MIDI το οποίο αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, όχι μόνο για μουσικές εφαρμογές αλλά και για έλεγχο άλλων ηλεκτρονικών διατάξεων.

Το αντικείμενο του μαθήματος θα σας βοηθήσει στην κατανόηση της ύλης διαφόρων μαθημάτων επόμενων εξαμήνων, όπως:

  • Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα
  • Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
  • Ηχοληψία
  • Σύνθεση ήχου
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Τί είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας
Πρωτόκολλα και μουσική επικοινωνία
Γνωστά πρωτόκολλα μουσικής επικοινωνίας

Ιστορική αναδρομή
Modular Synthesizers και τα μειονεκτήματά τους
Ψηφιακά synthesizers και η εμφάνιση του MIDI

Γενικές Πληροφορίες
τι περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές του MIDI
Συσκευές MIDI

Διασύνδεση MIDI
Σειριακή και παράλληλη μετάδοση
Σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση
Ταχύτητα και πυκνότητα δεδομένων
MIDI θύρες
Οπτική Μόνωση
Μετατροπή δεδομένων
Το σύστημα interrupt buffer
MIDI συνδέσεις
Συσκευές Δρομολόγησης

Σύνταξη μηνυμάτων
MIDI κανάλια και διεύθυνσιοδότηση
Είδη μηνυμάτων
Συστήματα αρίθμησης
Σύνοψη μηνυμάτων

Note On μήνυμα
Note Off μήνυμα
Program Change μήνυμα
Πολυφωνία και πολυχρωματικότητα
Τι προβλέπει το General MIDI για το Program change
Sound banks και sound fonts
Aftertouch
Pitch bend μήνυμα
Control change

All sounds off
Reset all controllers
Local on/off
All notes off
Omni on/off - poly & mono μηνύματα
MIDI Modes

Συμπίεση με τη μέθοδο running status
Running status buffer

System exclusive
System common messages
System real time μηνύματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  12773
Αρ. Προβολών :  66263

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις