ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2019
- Τρίτη, 07 Μαΐου 2019 -

Η τελική εξέταση στο Εργαστήριο Σταιστικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαϊου 2019.

Οι ομάδες φοιτητών και ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν 1 εβδομάδα πριν την εξέταση.

Οι Διδάσκοντες
Μ. Μαρκάκη, Ι. Δημοτίκαλης