Ύλη μαθήματος Διαχείριση και επεξεργασία ΜΟ Δεδομένων
- Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 -

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι για το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 η ύλη του μαθήματος έχει ως εξής

Από το βιβλίο: Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας

  • Κεφάλαιο 1: ολόκληρο
  • Κεφάλιο 2: 2.1,2.2
  • κεφ4: ολόκληρο
  • κεφάλαιο 5: ολόκληρο
  • κεφάλαιο 6: ολόκληρο
  • κεφάλαιο 8: 8.1
  • κεφάλαιο 10: ολόκληρο