Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείρηση Απόδοσης
- Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 -

Το προτεινόμενο για το μάθημα βιβλίο είναι το :

Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων

       Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington