Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του εργαστηρίου (Σχεδιασμός Διαδ. Τόπων)
- Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που δεν παρακολουθούν το εργαστήριο αλλά σκοπεύουν να πάρουν μέρος στην εξέταση του, να μου στείλουν σχετικό email (jkapad@csd.uoc.gr) το αργότερο μέχρι αύριο το βράδυ ώστε στη συνέχεια να ανακοινωθούν τα τελικά τμήματα εξέτασης.