Εξέταση Εργαστηρίου - Σχεδιασμός Διαδικτυακών Τόπων
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 -

Καλημέρα,

όπως γνωρίζετε, αύριο θα γίνει η εξέταση του εργαστηρίου.Από την εξέταση θα προκύψει το 60% της τελικής βαθμολογίας (το υπόλοιπο 40% θα προκύψει από το βαθμό του project).

Στο eclass του μαθήματος (φάκελος εργαστήριο) υπάρχει το αρχείο Τμήματα Εξέτασης Εργαστηρίου.pdf όπου μπορείτε να δείτε την κατανομή των σπουδαστών που δικαιούνται να εξεταστούν (δηλαδή δεν έχουν χάσει το εργαστήριο λόγω απουσιών). Για κάθε τμήμα η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα και 30 λεπτά.

Αν κάποιος φοιτητής έχει σοβαρό λόγο και επιθυμεί αλλαγή τμήματος να μου στείλει email (jkapad@csd.uoc.gr) μέχρι απόψε το βράδυ.

Θυμίζω

  • Μπορείτε να έχετε σημειώσεις σε έντυπη μορφή
  • Η ύλη εξέτασης περιλαμβάνει Html,CSS
  • Για να προσμετρήσει ο βαθμός του project θα πρέπει να πάρετε τουλάχιστον 4 στην εξέταση.