Μάρκετινγκ

Ανακοινώσεις

3η Ανακοίνωση ΒΑΜ (2018 - 19)
- Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 -

Αφορά κυρίως τους συναδέλφους που παρακολουθούν εξ αποστάσεως: Αφού προηγουμένως διαβάσετε τη σύντομη μελέτη περίπτωσης του Βογιατζή (2015), με τίτλο «Whole Foods: μια περίπτωση τμηματοποίησης και στρατηγικής niche» (η αναφορά βρίσκεται στο αρχείο με τη περιγραφή του μαθήματος), αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους τμηματοποιεί τη ζήτηση η συγκεκριμένη επιχείρηση.  

Παρακαλώ να συζητήσουμε την απάντηση σας κατά τη διάρκεια της αυριανής διάλεξης.