ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ MARKETING

Ανακοινώσεις

Βαθμολογία Εργασιών
- Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 -

Αγαπητοί συνεργάτες,

παρακαλώ λάβετε υπόψη τα ακολουθα σημεία που αφορούν τις εργασίες σας.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Γενικά αξιολογηθήκατε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου μέσω των δυο εργασιών που μελετήσατε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας περιλαμβάναν μεταξύ άλλων: Την κατανόηση και την ορθή χρήση των εννοιών των papes, την αναλυτική και την κριτική σας ικανότητα στην επεξεργασία και την σύνθεση πληροφοριών / δεδομένων, τη σωστή οργάνωση του περιεχομένου, η μορφή και την επιμέλεια του εγγράφου, την παρουσίαση και το "μεράκι" (ενασχόληση με επιμέλεια και ζήλο) που βάλατε στην εργασία...

Παρατηρήσεις για τις Εργασίες

Οι εργασίες γενικά ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σε σύγκριση με το περυσινό τμήμα, αυξήσατε κατά πολύ τον μέσο όρο.

Κάποια γενικά σχόλια για τις εργασίες:

1. Μικρές αναφορές στη μεθοδολογία: Υπήρξε ελλιπής αναφορά ή ανάλυση των μεθοδολογιών που χρησιμοποίησαν τα papers.

2. Ετεροβαρής παρουσίαση των papers: Παρατηρήθηκε ανισοβαρής ανάπτυξη των δυο papers που είχατε

3. Σφάλματα "βιασύνης": Αρκετές εργασίες είχαν ορθογραφικά, συντακτικά και θέματα στην επιμέλεια των κειμένων.

4. Ανεπαρκής ανάπτυξη της τελαυταίας ενότητας που αφορούσε τα Συμπεράσματα: Το κυριότερο πρόβλημα των εργασιών ήταν η φτωχή ανάπτυξη των Συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε σε αρκετές εργασίες απουσία ή ελλιπής ανάπτυξη σε: α) γενικευμένα συμπεράσματα από τα δυο papers, β) προτάσεις προς τους ενδιαφερόμενους, γ) σύνδεση των όσων διαβάστε με έννοιες του μαθήματος.

5. Παρουσιάσεις: Οι παρουσιάσεις σας έχουν περιθώρια βελτίωσης (εκτίμηση χρόνου, αντιμετώπιση άγχους, στόχευση στα σημεία που πρέπει να ακουστούν, διαχείριση ερωτήσεων, οπτικοακουστική υποστήριξη).

Παρακαλώ να δείτε τα κεντρικά αυτά σημεία για τη δική σας περίπτωση.

Βαθμολογία Εργασιών

Στις εργασίες εφέτος βάλατε αρκετά το δικό σας "στυλ" και με εντυπωσιάσατε ευχάριστα με το "παραπάνω" που θέλατε να δώσετε (π.χ. αναζήτηση και καταγραφή περαιτέρω πηγών, διεξοδική ανάλυση σε κάποιες εργασίες, κ.λπ).  Η βαθμολόγηση των εργασιών δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς σε συγκριτικό επίπεδο κάθε εργασία είχε τα δικά της θετικά / αρνητικά έναντι των άλλων (κάπου χάνατε βαθμούς, κάπου κερδίζατε).

Οι βαθμολογίες των εργασιών που θα βρειτε στην περιοχή Έγγραφα του eclass, είναι συγκριτικές (όχι απόλυτες) και επιβραβεύουν την προσπάθειά σας. Επίσης σας επιτρέπουν να είστε πιο "αισιόδοξοι" για τις εξετάσεις.

 

Σας περιμένω στις εξετάσεις, για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Με εκτίμηση

Μάρκος Κουργιαντάκης