Συζήτηση για τις εργασίες
- Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 -

Καλησπέρα σήμερα είμαι διαθέσιμος για συζήτηση για τις εργασίες στις 2:25 για μια ώρα περίπου.

Καλή συνέχεια,

ΚΜ