ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
- Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 -

Επειδή αρκετοί φοιτητές επικοινωνούν μέσω mail αναφέροντας ότι δεν προλαβαίνουν την προθεσμία για να δηλώσουν ομάδα εργαστηρίου στον κ. Δενδραλίδη, οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ομάδα μέσω e-class αλλά αποκλειστικά ανάμεσα στις ομάδες ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Οι λίστες συνεπώς που κράτησε ο κ. Δενδραλίδης καταργούνται και όλοι οι υπόχρεοι παλαιοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ομάδα μέσω το e-class. 
ΟΛΟΙ οι υπόχρεοι φοιτητές ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξουν ομάδα ! ! !