Ημέρες και ώρες για επίλυση αποριών και εξάσκησης
- Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

Γειας σας ,

Σας παραθέτω τις ημέρες και τις ώρες για την επίλυση αποριών και εξάσκησης :

Πέμπτη 13/1/2021 --> 10:00 - 14:00 εργ1

Παρασκευή 14/1/2021---> 10:00-14:00 εργ1

Και φυσίκα ισχυέι και η ώρα της Τετάρτης 12:00-16:00 εργ1, για ελεύθερη χρήση και επίλυση αποριών