Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12518863
Έκδοση: Δ΄/2011
Συγγραφείς: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ISBN: 978-960-359-104-7


https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12518863/0


2. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12508233
Έκδοση: 1η έκδ./2011
Συγγραφείς: Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard

ISBN: 978-960-218-749-4

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508233/0

 
 
 
 
3. Υλικό από τις διαλέξεις του διδάσκοντα: διαφάνειες, υλικό εργασιών, case studies που έχουν αναλυθεί στις διαλέξεις και θα βρείτε αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος E-class.