Συγγράμματα - ΒοηθήματαΤα Συγγράμματα μπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, και ορισμένα απο αυτά και στην βιβλιοθήκη του τμήματος και του εργαστηρίου.

 

Συγγράμμα:

ΘΕΩΡΙΑ:

1. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις του διδάσκοντα στο e-class.

2. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Παναγιωτάκης Σπυρίδων, Παπαδάκης Νικόλαος, Ψαράκη Μαρία-Γεωργία,  ISBN13: 978-960-9495-24-0

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

1. Hλεκτρονικές σημειώσεις και ασκήσεις του διδάσκοντα στο e-class.

2. Windows 8 Office 2013, Μαίρη Γκλαβά, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2014, ISBN 878-960-9495-38-7

3. Μαθαίνετε εύκολα το Microsoft Office 2019, Κωδικός βιβλίου στον Εϋδοξο 86194037, Ξαρχάκος Κωνσταντίνος, Καρολίδης Δημήτριος, Εκδόσεις Άβακας, ISBN 978-960-6789-25-0

4. Εισαγωγή στους Η/Υ, Windows XP, Office XP και Εισαγωγή στο Internet (7+1), εκδόσεις Κλειδάριθμος, επιμέλεια έκδοσης Καρτσακλής Δημήτρης, ISBN 960-332-204-0, 2007. περιγραφή: Στο βιβλίο αυτό περιέχονται όλες οι γνώσεις που χρειάζεται ένας μέσος χρήστης υπολογιστή για να πραγματοποιήσει εύκολα και αποδοτικά τις καθημερινές του εργασίες. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια περιεκτική εισαγωγή στην πληροφορική, με ιστορικά στοιχεία, περιγραφή των μερών του υπολογιστή κ.λπ. Ακολουθεί παρουσίαση των Windows XP με αναφορά σε όλες τις βασικές λειτουργίες τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των εφαρμογών του Office XP. Στο βιβλίο περιγράφονται οι εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint, Access, και Outlook. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου περιέχει μια εισαγωγή στο Internet και στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

5. Joe Habraken, Το Πλήρες Περιβάλλον του Ελληνικού Microsoft Office 2003 - 10 σε 1, Απόδοση Δ. Φιστουρής, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 960-387-387-6,2005 περιγραφή: Μάθετε τι νέο υπάρχει στο Office 2003, Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του Ελληνικού Microsoft Office 2003 και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε γρήγορα τα μενού και τις βασικές γραμμές εργαλείων των εφαρμογών του Office 2003. Μάθετε για τις κοινές ιδιότητες και πώς να τις χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά. Χρησιμοποιείτε τα παράθυρα εργασιών του Office. Μάθετε σχετικά με το σύστημα βοήθειας του Microsoft Office 2003. Μάθετε σχετικά με τις τεχνικές προσαρμογής των εφαρμογών του Ελληνικού Microsoft Office. Χρησιμοποιείτε τα στοιχεία Web στο Office. Διαχειρίζεστε τα φαξ και την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Ελληνικό Microsoft Office 2003. Όλα τα νέα χαρακτηρίστηκα κάθε εφαρμογής του Microsoft Office 2003: Outlook 2003, Word 2003, Excel 2003, Access 2003 και τον τρόπο μετάβασης σε κάθε μια από αυτές, από τις προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office.

 

6. B. Γκιμπερίτης, Δεξιότητες στην Κοινωνία της Πληροφορίας Εφαρμογές Πληροφορικής, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 978-960-387-575-8, 2007 περιγραφή: Η συγγραφή του βιβλίου είναι βασισμένη σε σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα και μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας. Το βιβλίο ακολουθεί την βέλτιστη σειρά εκπαίδευσης και διδασκαλίας όχι απλά για την προετοιμασία των εξετάσεων αλλά και για την κατανόηση και εμπέδωση των εφαρμογών πληροφορικής. Είναι γραμμένο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των περισσότερων σχολών της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, είναι ένα εγχειρίδιο που θα βοηθήσει για την προετοιμασία των εξετάσεων απόκτησης διπλώματος πιστοποίησης πληροφορικής από οποιοδήποτε φορέα που αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο. Το βιβλίο περιέχει τις ενότητες: Εισαγωγή στους Η/Υ, Λειτουργικό σύστημα (Windows XP), Επεξεργασία κειμένου (Word 2002), Υπολογιστικά φύλλα (Excel 2002), Βάσεις δεδομένων (Access 2002), Παρουσιάσεις (PowerPoint 2002), Διαδίκτυο (Internet Explorer – Outlook Express), Τηλεματική.

 

7. Κ. Δημόπουλος, Ι. Παπουτσής, Εισαγωγή στην Πληροφορική και στον Αυτοματισμό Γραφείου, Β. Γκιούρδας εκδοτική, 2005, ISBN 960-387-311-X περιγραφή: Το βιβλίο απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον Υπολογιστή καθώς και όλες τις δυνατότητες που παρέχουν στο πεδίο του αυτοματισμού γραφείου. Περιέχει εκτός από μία ικανοποιητική εισαγωγή στην πληροφορική και στον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή , την πλήρη ανάπτυξη όλων των εννοιών της πληροφορικής και των πακέτων του αυτοματισμού γραφείου.

8. Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Τζιόλα. περιγραφή: Περιέχει: Οι Φανταστικές Μηχανές, Οι Yπολογιστές στις Επιχειρήσεις, Ο Εκπολιτισμός του Κυβερνοχώρου, Λειτουργία των Υπολογιστών, Επεξεργασία Δεδομένων, Συνεργασία με τον Υπολογιστή, Αποθήκευση Πληροφοριών σε Υπολογιστή, Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων, Χρήση Λογισμικού Μικρο-Υπολογιστών, Το λειτουργικό Σύστημα και η Ενδιάμεση Βαθμίδα Χρήστη, Επεξεργασία Κειμένου και Επιτραπέζια Τυπογραφία, Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργασία Δεδομένων με Πρόγραμμα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, Δουλεύοντας τον Υπολογιστή Επαγγελματικά, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Δημιουργία Προγραμμάτων Υπολογιστών κ.α. . 3. Γενικές Αρχές Επιστήμης Υπολογιστών, Γ. Χαραμής, Εκδόσεις Ανικουλα, 1997. 4. Windows-, Word-, Excel-, Power Point, user manuals.

 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες- Εισηγήσεις διδάσκοντα με χρήση Power Point

- Επίδειξη παραδειγμάτων, επίλυση ασκήσεων με υπόδειξη

- Ασκήσεις για εξάσκηση

- Αναζήτηση και παρακολούθηση tutorials μέσω μηχανών αναζήτησης

- Αναζήτηση και παρακολούθηση tutorials μέσω video clips στο youtube

- Ομαδικές ασκήσεις και συζήτηση επι των προτεινομένων λύσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

ΘΕΩΡΙΑ :


Γενεές υπολογιστικών συστημάτων και πληροφορικής. Εισαγωγικές έννοιες. Υπολογιστικά συστήματα Αρχιτεκτονική Συστημάτων. Εσωτερική οργάνωση, αναπαράσταση & ροή της πληροφορίας. Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη. Αποθήκευση πληροφοριών. Περιφερειακά. Χωρητικότητα μνήμης και μονάδες. Είδη υπολογιστικών συστημάτων, τεχνολογίες. Λογισμικό συστημάτων, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών. Δίκτυα υπολογιστών. Τοπολογίες. Το διαδίκτυο, σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες δικτύων, εφαρμογές και τηλε-υπηρεσίες. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία Εφαρμογές. ΤΠΕ και νομοθεσία, προστασία και ασφάλεια δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Εξοικείωση με το e-class. Πρόσβαση και περιήγηση στην πλατφόρμα. Περιβάλλον εργασίας MS-WINDOWS. Ονοματολογία αρχείων, δενδροειδής δομή, διαχείριση φακέλων και αρχείων. Πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση προγραμμάτων πλοήγησης. Δημιουργίς, χρήση και διαχείριση λογαριασμού e-mail. Λήψη και αποστολή συνημμένων.

Επεξεργασία κειμένου με χρήση του MS-WORD. Επίδειξη και εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων διαχείρισης εικόνας, διαχείριση πίνακα περιεχομένων, λεζάντες, πίνακες κλπ). Χρήση του κειμενογράφου για εκπόνηση εργασιών και πτυχιακής εργασίας. Ασκήσεις εξάσκησης αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά.

Επεξεργασιά παρουσιάσεων με την χρήση του MS POWERPOINT. Επίδειξη βασικών χαρακτηριστικών για δημιουργία και επεξεργασία διαφανειών παρουσίασης. Δημιουργία παρουσιάσεων και προβολή στα τμήματα.

Μεταφορά στοιχείων το διαδίκτυο σε όλα τα προγράμματα του MS-OFFICE. Μεταφορά στοιχείων μεταξύ των προγραμμάτων του MS-OFFICE.

 

Η παρακολούθηση στο εργαστήριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Πάνω απο δύο απουσίες, συνεπάγονται την διαγραφή του σπουδαστή απο το εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

ΘΕΩΡΙΑ :

Το μάθημα τς θεωρίας εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις, σε δύο περιόδους, μετά την λήξη των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος. Η εξεταστέα ύλη καλύπτει όλη την διδακτέα ύλη, με αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις απο όλη την θεματολογία. Οι εξετάσεις γίνονται με την μέθοδο πολλαπλών επιλογών (multilpe choice exams). Απαιτείται καλό επίπεδο κατανόησης των αρχών λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου. Απαιτείται κατά κανόνα την ολοκληρωμένη επεξεργασία ενός αδιαμόρφωτου κειμένου στην τελική μορφή του ως "βιβλίου", και περιλαμβάνει τα πάντα. 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΑ:

Ειδικότερα για τα παλαιά εξάμηνα που οφείλουν το εργαστηριακό μέρος, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής απο την παρακολούθηση, με τις εξής προϋποθέσεις :

1. Να έχει παρακολουθήσει κατα το παρελθόν ο φοιτητής το μάθημα

2. Να έχει -κατα την κρίση του- επαρκή γνώση των γνωστικών αντικειμένων

Στις περιπτώσεις αυτές, οι σπουδαστές περιλαμβάνουν κανονικά στο μάθημα στην δήλωση μαθημάτων τους και επίσης δηλώνουν στο e-class, την εργαστηριακή ομάδα "ΠΑΛΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΑ. 

Τέλος, για απορίες και υποστήριξη, μπορούν να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα μέσω e-mail, είτε να απευθύνονται στους σπουδαστές που έχουν αναλάβει υποστηρικτικό έργο στα εργαστήρια ελεύθερης χρήσης.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος, είναι να προσφερθούν στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την αποδοτική αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Το σύνολο των μαθημάτων στοχεύει να εφοδιάσει τον αυριανό νοσηλευτή, με τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον των σπουδών του, και του επαγγέλματος, τόσο στο πεδίο εφαρμογής, όσο και στην έρευνα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

- Εισηγήσεις διδάσκοντα με χρήση Power Point

- Επίδειξη παραδειγμάτων, επίλυση ασκήσεων

- Ασκήσεις για εξάσκηση

- Αναζήτηση και παρακολούθηση tutorials μέσω μηχανών αναζήτησης

- Αναζήτηση και παρακολούθηση tutorials μέσω video clips στο youtube

- Ομαδικές ασκήσεις και συζήτηση επι των προτεινομένων λύσεων

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

ΟΧΙ

Χρήσιμες Παρατηρήσεις

Περισσότερα

Α] Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι υποχρεωτικό. Ακολουθούν άλλα τρία μαθήματα επιλογής στον τομέα πληροφορικής τα εξής :

  •  Β' Εξάμηνο : Εφαρμογές Φϋλλων Εργασίας στην Νοσηλευτική
  •  Δ' Εξάμηνο : Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
  •  Στ' Εξάμηνο : Βάσεις Δεδομένων και Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα περάσουν επιτυχώς το σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του τομέα πληροφορικής, λαμβάνουν κατά την αποφοίτησή τους κρατικό πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (ανάλογο του ECDL) αναγνωρισμένο από το Δημόσιο, το οποίο είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο για την πρόσληψη όλων των νοσηλευτών στον Δημόσιο τομέα.

Β] Τα βιβλία του εργαστηρίου που αναφέρονται συνολικά στο Office 2013 ή στο Office 2019 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα μαθήματα του Β' και του ΣΤ' εξαμήνου.