ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενότητες

Θεματικές Ενότητες

Γενικές αρχές αστικού δικαίου.

Ενοχικό δίκαιο.

Ειδικό ενοχικό.

Εμπράγματο δίκαιο.

Εφαρμογές σε επιχειρησιακά προβλήματα.