Διάλεξη 3η (2η) RM_MBA (2019-20)

Το Ερευνητικό Αντικείμενο

(Πρακτικές Εφαρμογές και Ολοκλήρωση Διάλεξης)