Ενότητα 7
  • Νοητική Ανάπτυξη
  • Αυτισμός
  • Σύνδρομο Prader Willy
  • Διαταραχή Rett
  • Σύνδρομο Asperger
  • Αποδιοργανωτική Διαταραχή της Παιδικής Ηλικίας