Ενότητα 9
  • Διαταραχές στην πρόληψη τροφής κατά την βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία (PICA - Μυρηκαστική Διαταραχή - Διαταραχή στην σίτιση της βρεφονηπιακής ή πρώτης παιδικής ηλικίας
  • Επιλεκτική πρόσληψη τροφής
  • Σύνδρομο Διάχυτης Άρνησης
  • Παιδική Παχυσαρκία